CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA VAN ANH GAMES

Nội quy & quy định

Các quy định mà game thủ đồng ý và buộc phải tuân theo khi tham gia VAN ANH GAMES. Dưới đây là các quy định về việc tham gia và chơi VAN ANH GAMES , mà theo đó, nếu bạn chấp nhận đăng ký và/hoặc sử dụng game của chúng tôi sẽ tự động bị ràng buộc bởi những quy định này.

Giới thiệu

Dịch vụ được cung cấp bởi "VAN ANH GAMES". Chúng tôi nhận diện user (người truy cập) coi trọng sự riêng tư. Việc bạn sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản tại đây. Bất kỳ điều kiện không được định nghĩa nhưng được quy định tại các khoản Dịch vụ sẽ có ý nghĩa bổ sung trong Điều Khoản Dịch vụ.

Các thông tin được thu thập

Khi bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin của thiết bị như: android id, device id, imei, số điện thoại, tên thiết bị của bạn. Cho phép chúng tôi xác thực trong quá trình thanh toán, bảo mật và liên hệ khi có khiếu nại.

READ_PHONE_STATE

Cho phép đọc chỉ để trạng thái điện thoại, bao gồm số điện thoại của thiết bị, thông tin mạng di động hiện tại, gửi thông tin lên server để so sánh điểm , lưu giữ số điện thoại để có thể liên hệ với người chơi khi có khiếu nại.Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.

WRITE_EXTERNAL_STORAGE

Chúng tôi sử dụng các quyền này trong một số trò chơi hoặc ứng dụng để lưu hình ảnh đã chụp của trò chơi trên SD và đọc chúng để cung cấp các tùy chọn chia sẻ cho người dùng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng quyền đọc trong một số trò chơi để cải thiện trải nghiệm của người dùng và cho phép họ nhập hình ảnh từ thiết bị của họ để thay đổi giao diện người dùng.

Thời hạn sử dụng dịch vụ

Bạn có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi rất tiếc nếu điều đó xảy ra.
Mọi thông tin cá nhân của bạn luôn được bảo toàn trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi tạm ngừng 1 dịch vụ nào đó chúng tôi có thể sẽ đưa ra những thông báo trước với bạn để đưa thông tin ra khỏi dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi, cập nhật chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được thay đổi và cập nhật định kỳ. Hãy thường xuyên truy cập trang này để cập nhật thông tin bảo mật từ chúng tôi. Khi bạn sử dụng dịch vụ tức là bạn đã đồng ý với mọi điều khoản trong chính sách bảo mật của chúng tôi.